הספר היום במהדורה החדשה נקרא "הפרשה בה נולדת" ראו בבקשה פרטים על הספר "הפרשה בה נולדת"